Activiteiten na 1 september 2020


Nationale Orgeldag in Fryslân

Tijdens de Nationale Orgeldag op 12 september 2020, die samenvalt met de Open Monumentendag, konden er in Fryslân 18 dorpsorgels worden bespeeld. Het was een initiatief van Stichting Alde Fryske Tsjerken die in Fryslân 52 kerken in haar bezit heeft. De stichting bestaat dit jaar 50 jaar en de activiteiten om dat jubileum luister bij te zetten zijn vanwege het Corona-virus allemaal afgelast. Maar op 12 september waren die kerken allemaal geopend waarbij uiteraard de dan geldende coronamaatregels in acht werden genomen. Stichting Organum Frisicum was gevraagd om dan ook de orgels te laten klinken. Dat heeft geresulteerd in 6 routes waarbij, met bespelingen van 20 minuten en een tussentijd van 25 minuten, steeds 3 orgels werden bespeeld. De routes konden per auto worden afgelegd maar een paar waren ook per fiets goed te doen. De kerken die konden worden bezocht zijn over het algemeen kleine dorpskerken met ook kleine orgels. Zoals dat in de kerk van Ferwoude. Met zes stemmen is dat instrument bescheiden van omvang maar groots in klank. De orgels zijn bespeeld door (oud)bestuursleden van Stichting Organum Frisicum volgens onderstaand schema:


Route I
10:30 - 10:50
11:15 - 11:35
12:00 - 12:20
Organist :   Siebe Reiding
Oostrum, Sint-Nicolaaskerk
Jouswier, Sint-Petruskerk
Hantumhuizen, Sint-Annakerk
Route II
10:30 - 10:50
11:15 - 11:35
12:00 - 12:20
Organist : Geert van der Heide
Dedgum, Sint-Joriskerk
Ferwoude, Hervormde kerk
Gaast, Hervormde kerk
       
Route III
13:00 - 13:20
13:45 - 14:05
14:30 - 14:50


Organiste : Riemke Dijkstra
Britsum, Sint-Johanneskerk
Koarnjum, Sint-Nicolaaskerk
Jelsum, Protestantse kerk

Kan ook per fiets worden afgelegd
Route IV
13:00 - 13:20
13:45 - 14:05
14:30 - 14:50


Organist : Gjildert van der Velde
Boksum, Sint-Margrietkerk
Bears, Mariakerk
Jorwert, Sint-Radboudkerk

Kan ook per fiets worden afgelegd
       
Route V
13:00 - 13:20
13:45 - 14:05
14:30 - 14:50


Organist : Siebe Reiding
Westernijtsjerk, Sint-Oswalduskerk
Hegebeintum, Protestantse kerk
Holwerd, Sint-Willibrorduskerk


Route VI
13:00 - 13:20
13:45 - 14:05
14:30 - 14:50


Organist : Geert van der Heide
Schalsum, SInt-Nicolaaskerk
Peins, Sint-Gertrudiskerk
Zweins, Reginakerk

Kan ook per fiets worden afgelegdSlotconcert Nationale Orgeldag

De Nationale Orgeldag 2020 op 12 september wordt in Fryslân zoals te doen gebruikelijk afgesloten met een orgelconcert in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Dit jaar is het Müllerorgel (1727) in deze kerk bespeeld door Tjeerd van der Ploeg. Hij is organist van de Sint Christoforuskerk in Schagen en zijn repertoire bestrijkt vrijwel de gehele orgelliteratuur. In Leeuwarden speelt hij onder meer werken van Juan Cabanilles en Charles Tournemire. Dit zogenoemde slotconcert begon om 16.00 uur en de toegang was gratis. Na afloop werd een collecte gehouden ter bestrijding van de gemaakte kosten. Met het oog op geldende maatregelen i.v.m. de corona-crisis was het aantal bezoekers beperkt en was opgave verplicht.

Via onderstaande knoppen kunt u meer informatie bekijken over de organist en zijn gespeelde programma.

          


Open Monumentendag, lezingen met korte orgelconcerten in Waalse Kerk

De Open Monumentendag van Leeuwarden ging dit jaar door en draaide om stadhouder Willem Lodewijk, die vier eeuwen geleden overleed. De coronamaatregelen leidden bij de organisatie tot zorgen, maar zij besloot uiteindelijk toch door te pakken met het jaarlijkse evenement, dat op 12 september plaats vond. Om problemen te voorkomen werden alleen grotere publieksgebouwen opengesteld, met als uitvalsbasis het stadhuis (o.a. het Stadhouderlijk Hof, het stadhuis, de Grote Kerk, het Princessehof, de Kanselarij en het Historisch Centrum Leeuwarden). Bearn Bilker gaf lezingen over Willem Lodewijk en de andere Nassaus die door de eeuwen heen in Leeuwarden resideerden.

  11.00 uur Willem Lodewijk, Us Heit
  13.00 uur Maria Lousie, Marijke Meu
  14.30 uur Anna van Hannover, Händel

Na elke lezing was er orgelspel door Theo Jellema van ongeveer een kwartier.