Oargelpaad 2023: 1 juli t/m 2 september
Algemene informatie
Oargelpaad is een samenwerking tussen Tsjerkepaad en Stg. Organum Frisicum waarbij een groot aantal kerken in Fryslân het orgel beschikbaar stellen voor organisten om erop te spelen. Dit wordt georganiseerd door Stg. Organum Frisicum. Oargelpaad beslaat in totaal tien zaterdagmiddagen tussen begin juli en begin september. Gedurende deze 10 zaterdagmiddagen kunnen organisten kerkorgels bespelen in een aantal kerken. Deze kerkorgels liggen binnen 5 verschillende rayons waarbij op elke zaterdagmiddag in 2 rayons orgels kunnen worden bespeeld.

Iedere kerk krijgt 4 zaterdagmiddagen toegewezen die zijn gekoppeld aan het rayon van de kerk. Per zaterdagmiddag kan het orgel minimaal 1 maal, en maximaal 4 maal bespeeld worden. De organisatie van een deelnemende kerk bepaalt zelf op welke van de vier toegewezen zaterdagmiddagen het orgel daadwerkelijk beschikbaar is en zo ja, bij welke van de vier tijdsblokken dat per zaterdagmiddag het geval is.

De organist zelf kiest vanaf een bepaalde datum in mei online één of meerdere zaterdagmiddagen uit om te gaan spelen en kan per zaterdagmiddag een aantal orgels uitkiezen. Voor elke middag van Oargelpaad hanteren we een vast tijdschema met over de hele linie vaste speelbokken van 30 minuten. Dus in elke deelnemende kerk kan het orgel alleen bespeeld worden van 13.30 tot 14.00 uur, van 14.30 tot 15.00 uur, van 15.30 tot 16.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur. Dat betekent zoals gezegd maximaal 4 keer een half uur.

Hoe kunt u als kerkelijke organisatie meedoen ?
De registratie van deelname voor de kerken start op 21-01-2023 en eindigt op 31-03-2023. Kort voor deze periode ontvangt u een brief van Stg. Organum Frisicum met daarin de informatie zoals u die ook op deze pagina aantreft. Daarnaast wordt verwezen naar deze pagina waar u zich online kunt opgeven als deelnemende kerk aan Oargelpaad. In deze brief staat ook uw zogenaamde kerkcode. Deze heeft u nodig om toegang te krijgen tot het formulier wat u dient in te vullen wanneer u uw kerk wilt registreren voor deelname aan Oargelpaad. Onderaan deze pagina vindt u een knop 'deelname registreren'. Als u hierop klikt komt u, na ingave van uw kerkcode, op de pagina terecht waar u de deelname kunt registreren zodat wij weten dat uw kerk mee wil doen.

Wat, als u deze brief niet heeft ontvangen ?
Mocht u de eerdergenoemde brief niet hebben ontvangen dan betekent dat vermoedelijk dat uw kerk nog nooit, of in ieder geval de afgelopen jaren niet (meer) heeft meegdaan aan Oargelpaad of de voorganger daarvan, de Nationale orgeldag. Dat betekent ook dat wij de gegevens van deze kerk nog niet beschikbaar hebben. Dat is noodzakelijk om uiteindelijk uw deelname online te kunnen registreren. Onderaan deze pagina vindt u een knop 'deelname aanvragen'. Als u hierop klikt dan komt u op een pagina terecht waar u kunt aangeven dat de door u vertegenwoordigde kerk wil gaan deelnemen aan Oargelpaad. U dient een aantal gegevens in te vullen die vervolgens worden doorgestuurd naar onze administratie. Daar wordt er vervolgens voor gezorgd dat u alsnog de beschikking krijgt over de brief met daarin de kerkcode. Met deze code kunt u zich vervolgens online registreren als deelnemende kerk via onderstaande knop 'deelname registreren'.

Wat kunt u doen als uw kerk niet gaat deelnemen aan Oargelpaad ?
In principe hoeft u niks te doen. Maar het is voor ons wel handig indien wij vooraf al weten dat uw kerk niet gaat deelnemen. In dat geval kunt u dat doorgeven via onderstaand mailadres. Ook als uw kerk niet gaat deelnemen, maar u wilt wel een wijziging doorgeven in de gegevens van een contactpersoon, dan kunt u dat op diezelfde wijze doen.

Indien u nog andere vragen heeft over bovenstaande procedure dan kunt u die richten aan
webmasters@organumfrisicum.frl


          stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard