Oargelpaad 2023: 1 juli t/m 2 september
Algemene informatie
Oargelpaad is een samenwerking tussen Tsjerkepaad en Stg. Organum Frisicum waarbij een groot aantal kerken in Fryslân het orgel beschikbaar stellen voor organisten om erop te spelen. Dit wordt georganiseerd door Stg. Organum Frisicum. Oargelpaad beslaat in totaal tien zaterdagmiddagen tussen begin juli en begin september. Gedurende deze 10 zaterdagmiddagen kunnen organisten kerkorgels bespelen in een aantal kerken. Deze kerkorgels liggen binnen 5 verschillende rayons waarbij op elke zaterdagmiddag in 2 rayons orgels kunnen worden bespeeld.

Iedere kerk krijgt 4 zaterdagmiddagen toegewezen die zijn gekoppeld aan het rayon van de kerk. Per zaterdagmiddag kan het orgel minimaal 1 maal, en maximaal 4 maal bespeeld worden. De organisatie van een deelnemende kerk bepaalt zelf op welke van de vier toegewezen zaterdagmiddagen het orgel daadwerkelijk beschikbaar is en zo ja, bij welke van de vier tijdsblokken dat per zaterdagmiddag het geval is.

De organist zelf kiest vanaf een bepaalde datum in mei online één of meerdere zaterdagmiddagen uit om te gaan spelen en kan per zaterdagmiddag een aantal orgels uitkiezen. Voor elke middag van Oargelpaad hanteren we een vast tijdschema met over de hele linie vaste speelbokken van 30 minuten. Dus in elke deelnemende kerk kan het orgel alleen bespeeld worden van 13.30 tot 14.00 uur, van 14.30 tot 15.00 uur, van 15.30 tot 16.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur. Dat betekent zoals gezegd maximaal 4 keer een half uur.

De opgaveperiode voor de kerken om zich online te registreren voor deelname aan Oargelpaad is inmiddels verstreken. Deze liep tot 25-03-2023. U kunt desgewenst volgend jaar weer meedoen aan de volgende editie.stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard