Oargelpaad 2020: 4 juli t/m 5 september

Oargelpaad (het Friese woord voor Orgelpad) is een nieuw initiatief en geldt als de opvolging van de Nationale orgeldag in Fryslân. Oargelpaad is een samenwerking tussen Tsjerkepaad en Stg. Organum Frisicum waarbij een groot aantal kerken in Fryslân het orgel beschikbaar stellen voor organisten om erop te spelen. De editie van dit jaar wordt georganiseerd door Stg. Organum Frisicum. Oargelpaad beslaat in totaal tien zaterdagmiddagen tussen begin juli en begin september. Daardoor zijn er meer mogelijkheden, u kunt zelf één of meerdere zaterdagmiddagen uitkiezen om een aantal orgels te bespelen.

Gedurende 10 zaterdagmiddagen kunt u kerkorgels bespelen in een aantal kerken. Deze kerkorgels liggen binnen 5 verschillende rayons waarbij op elke zaterdagmiddag in 2 rayons orgels kunnen worden bespeeld. U kiest zelf één of meerdere zaterdagmiddagen uit om te gaan spelen en kunt per zaterdagmiddag een aantal orgels uitkiezen. Voor elke middag van Oargelpaad hanteren we een vast tijdschema met over de hele linie vaste speelbokken van 30 minuten. Dus in elke deelnemende kerk kan het orgel alleen bespeeld worden van 13.30 tot 14.00 uur, van 14.30 tot 15.00 uur, van 15.30 tot 16.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur. Dat betekent dus maximaal 4 keer een half uur. Een lokale kerk kan er voor kiezen één of twee keer zo’n speelblok van 30 minuten over te slaan en op een orgelpadmiddag slechts twee of drie keer de gelegenheid tot een orgelbespeling te bieden. Per kerk wordt exact aangegeven op welke datum en op welke tijden het orgel beschikbaar is om op te spelen.

Vanaf woensdag 1 april 2020 kunt u meer informatie op deze pagina verwachten over de opgaveprocedure en kunnen de deelnemende kerken alvast worden bekeken.