Oargelpaad 2021: 3 juli t/m 4 septemberOargelpaad (het Friese woord voor Orgelpad) is een evenement dat in totaal 10 zaterdagmiddagen beslaat tussen begin juli en begin september. Gedurende deze 10 zaterdagmiddagen kunt u kerkorgels bespelen in een groot aantal kerken in Fryslân. Deze kerkorgels liggen binnen 5 verschillende rayons waarbij op elke zaterdagmiddag in 2 rayons orgels kunnen worden bespeeld. U kiest zelf één of meerdere zaterdagmiddagen uit om te gaan spelen en kunt per zaterdagmiddag een aantal orgels uitkiezen. Voor elke middag van Oargelpaad hanteren we een vast tijdschema met over de hele linie vaste speelbokken van 30 minuten. Dus in elke deelnemende kerk kan het orgel alleen bespeeld worden van 13.30 tot 14.00 uur, van 14.30 tot 15.00 uur, van 15.30 tot 16.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur. Dat betekent dus maximaal 4 keer een half uur. Een lokale kerk kan er voor kiezen één of twee keer zo’n speelblok van 30 minuten over te slaan en op een orgelpadmiddag slechts twee of drie keer de gelegenheid tot een orgelbespeling te bieden. Per kerk wordt exact aangegeven op welke datum en op welke tijden het orgel beschikbaar is om op te spelen.

Vanwege de Coronacrisis die begin 2021 nog niet achter de rug is en de eventuele maatregelen die daardoor mogelijk nog gelden, is op dit moment niet met zekerheid te zeggen of Oargelpaad 2021 kan plaatsvinden. We hebben besloten dat we desondanks in april starten met de opgaveprocedure voor organisten, zij het dat het doorgaan van Oargelpaad dus onder voorbehoud is. Zodra er meer duidelijkheid is dan zullen wij u hierover berichten via deze pagina of eventueel rechtstreeks. Mocht Oargelpaad uiteindelijk niet doorgaan dan storten wij uiteraard het eventueel t.z.t. door u betaalde inschrijfgeld terug.

Vanaf zaterdag 3 april 2021 kunt u meer informatie op deze pagina verwachten over de opgaveprocedure en kunnen de deelnemende kerken alvast worden bekeken.stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard