zaterdag 24 september

In Meppel, weliswaar buiten onze provincie, werd driehonderd jaar geleden een orgel opgeleverd van Jan Harmensz Camp (of Jannus Hermannus Camp), veelal kortweg Jan Harmens. Vanuit Meppel was men al een paar keer naar Friesland getrokken om orgels van verschillende Friese orgelbouwers te bekijken en te beluisteren. De keuze voor een orgel voor de Grote of Mariakerk viel tenslotte op Jan Harmens. Overigens verliep de bouw niet zonder slag of stoot, zie het artikel van Gjildert van der Velde en Keimpe van de Wal in de Friese orgelkrant.

Deze najaarsexcursie is geheel gewijd aan orgels van Jan Harmens. Het is zogezegd een thema-excursie. We beginnen in de Sint Gertrudiskerk in Workum. Deze kerk is o.a. bekend geworden vanwege de beschilderde gildebaren in de noord- en zuidbeuk van de kerk. De omvang van deze collectie is uniek in Nederland. Waarschijnlijk stond er vanaf 1533, toen de kerk in gebruik werd genomen, ook al een orgel in de kerk, maar in 1696 krijgt Jan Harmens de opdracht voor het bouwen van een nieuw orgel. Bijzonder zijn de luiken waarmee het orgel kon worden afgesloten, om stof en ongedierte te weren.

Van Wokum gaan we naar Sloten, naar de Grutte Tsjerke. Sloten is een vestingstadje, één van de Friese elf steden, net als Workum overigens. De Grote Kerk is gebouwd in 1647 en laatstelijk gerestaureerd in 2021-2022. Als sluitstuk wordt er groot onderhoud verricht aan het orgel. Bij de excursie zien en horen we het resultaat. Tenslotte gaan we dus over de provinciegrens naar het Drentse Meppel.

De algehele leiding is in handen van Peter van der Zwaag, die ook de orgels zal bespelen, samen met Bob van der Linde.

U kunt zich voor deze excursie aanmelden door vóór 15 september a.s. € 17,50 p.p. (donateurs) of € 22,50 (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen).stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard