zaterdag 23 september

Een bijzondere orgelexcursie deze keer. Kerken langs onze waddenkust. Steeds hebben we zicht op de zeedijk. Met deze orgeltocht langs de kust van Noardeast Fryslân maken we deel uit van de ‘Landschapstriënnale’ 2023, die deze keer plaatsvindt langs de hele waddenkust van Groningen, Friesland en Noord-Holland ( landschapstriennale.com )De orgelklanken zullen meedeinen met eb en vloed in de Waddenzee.
Het septemberprogramma van de landschapstriënnale getuigt daarvan:
- Kerken als ontmoetingsplaats
- Agrotoerisme langs de Waddenkust
- Waddenfilmfestival
- Watererfgoed en het Wad buitendijks
- Orgelexcursie langs de Friese Waddenzee

De stichting koos voor de kerken van Ternaard, Holwert en Ferwert, de start is in de laatgotische Grutte Tsjerke (1525) van Ternaard met zijn Bader/Van Dam-orgel.
Voor de kerk is beperkt parkeerruimte. Er wordt verwezen naar een groter parkeerterrein noordelijk van de Alde wei.

Hierna rijden we naar Holwert via het hooggelegen kronkelige dijkje tussen beide plaatsen.
Boven alles uit torent de 52 meter hoge, spitse toren van de Sint Willibrordus Kerk. De kerk van Holwert ligt op een terp die tot de nieuwe zeedijk van 1562 buitendijks lag. Een steen in de kerk herinnert aan deze inpoldering. De kerk, gebouwd in de jaren 1775 tot 1778 in Lodewijk XVI-stijl, verving een tufstenen Romaanse kerk. De 13 eeuwse toren is blijven staan maar op deze toren is al voor 1739 een spits geplaatst welke diende al baken voor de scheepvaart op de Waddenzee.
Het orgel is pas in de jaren 1852 gebouwd door J.C Schreuder, een orgelbouwer afkomstig uit Westfalen. Via contacten met de Sneker organist en orgeladviseur S. W. Velds kreeg Schreuder ook opdrachten in Friesland.
In verband met de veerdienst naar Ameland is er in Holwert bij de kerk beperkte parkeerruimte. Voor parkeren kan gebruikt gemaakt worden van het P2 parkeerterrein aan de Grândyk 4. Volgens de website wordt er een tijdsevenredig parkeertarief gerekend.

Vanaf ongeveer 12.30 is er een lunchpauze. U kunt zelf uw lunch organiseren, maar er is ook een gezamenlijke lunch om 13.00 in het MFC ‘t Trefpunt, Singel 7 in Hallum. Kosten € 10,00.

Na de lunchpauze doemt in de verte de markante Sint-Martinuskerk van Ferwert op. Deze Martinuskerk is een kerk die te midden van de dorpsbebouwing domineert en daardoor altijd weer indruk maakt. De voornaamheid van het gebouw gaat terug op de centrumfunctie die Ferwert had in de oorspronkelijke 15e-eeuwse parochie. De zadeldaktoren moest er, verhoogd in 1525, ook van getuigen.
Het orgel kent een rijke geschiedenis en bevat nog pijpen uit twee vorige orgels: uit het Schnitgerorgel van 1704 (afgebroken in 1872) en uit het Adema-orgel van 1873. Orgelbouwer Verschueren bouwt het huidige orgel dat zijn voltooiing vindt in 2001.
In de Brouwersstraat en aan de Achter de Brouwers zijn parkeergelegenheden.

De algehele leiding is in handen van Peter van der Zwaag, die ook de orgels zal bespelen, samen met Jochem Schuurman.

U kunt zich voor deze excursie aanmelden door vóór 17 september a.s. € 25,- p.p. (donateurs) of
€ 30,- (niet-donateurs) over te maken naar rekeningnummer NL64 INGB 0002 3777 93 van de Stichting Organum Frisicum o.v.v. najaarsexcursie, aantal personen, postcode en huisnummer (kinderen onder de 16 jaar kunnen gratis deelnemen). Als u van de georganiseerde lunch gebruik wil maken wordt u verzocht om per deelnemer € 10,- extra over te maken.

Vanaf 18 september ontvangen de deelnemers een bevestiging van hun aanmelding en een deelnemerslijst.stuur link via whatsapp stuur link via mail kopieer link naar clipboard